Hervormde kerk St Martinus
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Kalkhuswei 2
Westergeest (Westergeast)

Gemeente Kollumerland
Friesland

(Kerk)gebouw

Westergeest ligt in de Grietenij Kollumerland en Nieuw Kruisland.
Kerk gebouwd ± 1200. Robuuste Romaanse kerk met karakteristieke brede vierkante toren met korte spits. De romaanse bouwstijl is af te lezen aan de grote rondbogen en aan de rondboogvensters.
Het westelijke deel van het schip, dus bij de toren, is het oudste deel van de kerk.
Enkele deksels van sarcofagen stemmen uit de 12e eeuw.
Tot tweemaal toe is het schip verlengd in oostelijke richting.
In het koor romaanse ramen met een mooi rondstaafprofiel (kraalprofiel). Vlak houten plafond.
Twee hagioscopen aan het oosteinde van het schip, één aan de zuidelijke en één aan de noordelijke kant. De noordelijke hagioscoop is afgesloten met een rode bremer steen, de zuidelijke met een ronde boog.
De toren was vroeger veel hoger, is wegens bouwvalligheid verlaagt. Mooie ronde doorgang naar de toren.
In de noord- en zuidmuur zg. "noormannenpoortjes", lage ingangen aangebracht in de tijd van de Vikingen, die de Friezen wilden dwingen om met gebogen hoofd hun kerken binnen te gaan.
In het koor nissen waarin het vaatwerk stond dat werd gebruikt bij de viering van de Eucharistie.
Het koorgewelf toont schilderingen uit de 13e eeuw, pas in 1895 ontdekt.
De schilderingen in het koor uit ± 1250 zijn aan het licht gekomen tijdens de restauratie in 1955/58. Het zijn de oudste gewelfschilderingen in Friesland.
In de vloer van het koor een zeer oude zerk van rode Bentheimer zandsteen uit 1200.
In de kerk twee ingangen tegenover elkaar, bij een begrafenis werd de gestorvene door de noordelijke deur het bedehuis ingedragen. Door de zuidelijke deur werd de ontslapene naar buiten gebracht, het licht tegemoet. Bij een processie verliet men door de noordelijke uitgang de kerk om na een rondgang door het dorp door de zuidelijke deur weer in de kerk terug te keren.
Een houten scheiding verdeelt de voorkerk van de preekkerk.
In 1817 is de hoge zadeldaktoren vervangen door een lagere toren met een spits, zoals de kerk nu nog is.
Een klok uit 1857 van de Gebrs. van Bergen overleefde de Tweede Wereldoorlog niet en in na 1945 vervangen.
De kerk staat op de Rijksmonumentenlijst.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bakker: van Reitsum naar Gouderak 101
Hiemstra/De Vries: waar het hart in licht en klei klopt (2009)70-73****, uitgave Friese Pers Boekerij, Leeuwarden
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 66(2011)1* 13
de Mixtuur 25(1978)566
kerkepadgids (1989)27*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk St Martinus Westergeest -

Orgelhistorie

b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1891; witte orgelkas; M I ap: Man 10
het orgel is op 17 mei 1891 in gebruik genomen ??

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42