Zoekresultaten (1539 records gevonden)


Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Foto's
Witmarsum (Wytmarsum)RK kerk H Nicolaas van Tolentijn   Arumerweg 68 WunseradielFrieslandIn gebruik1
Witmarsum (Wytmarsum)Gereformeerde kerk De Hoeksteen   van Aylvaweg 37 WunseradielFrieslandIn gebruik1
Witmarsum (Wytmarsum)Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) - 't Heechhout   Molenweg 9 WunseradielFrieslandAfgebroken0
Witmarsum (Wytmarsum)Gereformeerde kerk   Verlengd Oosteind WunseradielFrieslandAfgebroken0
Witmarsum (Wytmarsum)RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel)   Aylvaweg 29 WunseradielFrieslandNiet in gebruik0
Witmarsum (Wytmarsum)RK klooster Zrs Redemptoristinnen (OssR)   Partijerweg 6 WunseradielFrieslandNiet in gebruik0
Witmarsum (Wytmarsum)RK klooster Redemptoristen (CSSR)   Wittemer Allee 32 WunseradielFrieslandNiet in gebruik0
Wirdum (Wurdum)Hervormde Evangelisatie   Lededyk 27 LeeuwardenFrieslandNieuwe bestemming0
Wirdum (Wurdum)Gereformeerde kerk - Unitaskerk  Legedyk 18 Legedijk 18 LeeuwardenFrieslandAfgebroken1
Wirdum (Wurdum)Ned Hervormde kerk St Martinus - St Martinustsjerke   Hof 14 LeeuwardenFrieslandIn gebruik0
WinsumGereformeerde kerk vrijgemaakt Morgenster   Spannumerdijk 5 LittenseradielFrieslandIn gebruik0
WinsumNed Hervormde kerk - Mariakerk   Tsjerkebuorren 1 LittenseradielFrieslandIn gebruik0
WinsumNed Hervormde kerk Rechtszinnig    LittenseradielFrieslandNiet in gebruik0
Wijtgaard (Wytgaard)RK kerk Maria ten Hemelopneming   Tjissema 2 LeeuwardenFrieslandIn gebruik0
Wijtgaard (Wytgaard)RK klooster Zrs van Liefde (Tilburg)   Buorren 11 LeeuwardenFrieslandNiet in gebruik0
Wijns (Wyns)Ned Hervormde kerk St Vitus  Nummer 31 Wyns 31 LittenseradielFrieslandIn gebruik3
Wijnjewoude (Wynjewâld)Bethanië-gemeente    OpsterlandFrieslandAfgebroken0
Wijnjewoude (Wynjewâld)Ned Hervormde kerk - Weinterp  Duurswoude Tsjerkereed 2 OpsterlandFrieslandIn gebruik1
Wijnjewoude (Wynjewâld)Gereformeerde kerk  Duurswoude Merkebuorren 34 OpsterlandFrieslandIn gebruik1
Wijnjewoude (Wynjewâld)Ned Hervormde kerk De Driehoek   Merkebuorren 3 OpsterlandFrieslandIn gebruik0

Nieuwe zoekopdracht